Regional FlagKupcie now? powie?? o Illidanie ju? dzi?!Source
avatar
Blue Poster
Target Source
#0 - 2016/03/16 05:01:22 PM

Czy jeste?cie gotowi... na now? powie?? o Illidanie? Je?li tak, odwied?cie stron? empik.com i zamówcie swój egzemplarz ju? dzi?! Z powie?ci autorstwa Williama Kinga dowiecie si? lepiej, z jakimi wyzwaniami i trudnymi do?wiadczeniami mierzy?a si? ta kluczowa dla historii Azeroth posta?.

Nie jeste?cie gotowi.

Illidan Burzogniewny jest jedn? z najpot??niejszych istot, jakie kiedykolwiek przemierza?y ziemie Azeroth. Jest te? z pewno?ci? najmniej rozumianym z wielkich tego ?wiata. Tymczasem za legend?, za tajemniczymi poczynaniami kryje si? b?yskotliwy umys?, którego plany i machinacje niewielu potrafi poj??, a jeszcze mniej – im zaufa?. Rozpocz??o si? panowanie Illidana, dawno przeze? zas?u?one, a wraz z nim walka o sprawiedliwo?? i zemst?.

Zakupcie w?asny egzemplarz ju? teraz!