Regional FlagNowy komiks: World of Warcraft: Legion #1 – Magni: „Rysy na diamencie”Source
avatar
Blue Poster
Target Source
#0 - 2016/04/14 08:16:43 PM
Min??y cztery lata od dnia, gdy krasnoludzki król Magni Miedziobrody podczas próby uratowania swego ?wiata zosta? przekl?ty i zamieniony w diamentowy pos?g stoj?cy w centrum ?elaznej Ku?ni. W „Rysach na diamencie (Sercu z kamienia)”, naszym nowym cyfrowym komiksie dotycz?cym Legionu, Magni wyrywa si? ze swego kryszta?owego snu, by ostrzec wszystkich o nadchodz?cych mrocznych czasach. Ale czy jego córka, Moira, b?dzie w stanie wybaczy? ojcu i pomóc mu w zjednoczeniu ich ludu?

Pod tym adresem mo?ecie przeczyta? i pobra? ten darmowy komiks.

Informacje dodatkowe

„Rysy na diamencie” (Serce z kamienia), napisane przez Matta Burnsa i zawieraj?ce ilustracje Ludo Lullabiego, to pierwszy komiks w serii opisuj?cej wydarzenia wiod?ce do inwazji P?on?cego Legionu na Azeroth.

Matt Burns to do?wiadczony scenarzysta w dziale rozwoju kreatywnego Blizzarda. Jest wspó?twórc? ilustrowanej ksi??ki World of Warcraft Chronicle: Volume I, która trafi?a na list? bestsellerów New York Timesa, a tak?e paru innych opowie?ci w ?wiecie Blizzarda.

Ludo Lullabi opublikowa? ponad dwadzie?cia dzie?. Wielokrotnie wspó?pracowa? z Blizzard Entertainment, przyczyniaj?c si? do rozwoju projektów takich jak komiksowa adaptacja World of Warcraft